Ekshumacja Bydgoszcz

Zajmujemy się ekshumacją zwłok w Bydgoszczy i okolicznych miejscowościach. Wynika ona przeważnie z potrzeby bliskich osoby zmarłej – chcą oni z różnych względów umieścić je na innym cmentarzu. Zdarza się, że wiąże się ona z przeprowadzką rodziny do innego miasta, porządkowaniem czy komasacją grobu rodzinnego w jednym miejscu. Warto podkreślić, że opiekę nad grobami w Bydgoszczy mogą Państwo zlecić naszej firmie. Rozumiemy jednak doskonale, że pochówek osoby bliskiej na cmentarzu w nowym miejscu zamieszkania może być bardziej sprzyjającym rozwiązaniem. Nieco rzadsze są sytuacje, gdy ekshumacja zwłok w Bydgoszczy odbywa się na zlecenie sądu lub prokuratury – wynika wówczas z konieczności ponownego wyjaśnienia przyczyn śmierci.

Z CZYM WIĄŻE SIĘ PROCEDURA EKSHUMACJI?

Ekshumacja zwłok wymaga dopełnienia różnych formalności, m.in. złożenia wniosku o zezwolenie na ekshumację. Zgodnie z przepisami, przeniesienie zwłok z grobu do grobu może odbyć się wyłącznie w określonym terminie, tj. od 16 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach rannych. Usługę ekshumacji wykonujemy na podstawie „decyzji na ekshumację”. Uzyskają ją Państwo w punkcie Sanepidu, któremu podlega cmentarz, na którym odbędzie się ekshumacja. Możemy też pomóc w sprawach formalnych, związanych z procedurą ekshumacji. Aby jej dokonać, będą potrzebne: zgoda zarządcy cmentarza docelowego, na którym mają spocząć szczątki osoby ekshumowanej, pozwolenie na ekshumację z Sanepidu, a także pismo z zakładu pogrzebowego o podjęciu się ekshumacji. Wszystkie te dokumenty należy złożyć razem z wnioskiem w Sanepidzie.

OD CZEGO ZALEŻY SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EKSHUMACJI?

Głównym kryterium wpływającym na sposób przeprowadzenia ekshumacji jest czas, jaki upłynął od pochówku. Ciało podlega po śmierci procesowi mineralizacji, który trwa od 10 do 20 lat. Z tego powodu wydobywamy je razem z trumną w przypadku, gdy pogrzeb w Bydgoszczy lub okolicy miał miejsce przed upływem 20 lat. Trumnę umieszczamy wówczas w specjalnej skrzyni. Gdy pogrzeb odbył się dawniej niż 20 lat temu, wydobywamy pozostałości po trumnie wraz ze szczątkami i umiejscawiamy je w trumnie ekshumacyjnej. Cała procedura ekshumacji w Bydgoszczy i każdej innej lokalizacji, poza dopełnieniem niezbędnych formalności, wymaga oczywiście przygotowania precyzyjnego planu działań. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat naszej usługi. Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.